ODPADY 

NOVÉ VYHLÁŠKY MĚSTA K ODPADŮM

Vítáme přijetí nových vyhlášek města Unhošť schválených na únorovém zasedání zastupitelstava města, které znamenají další posun k důslednějšímu třídění odpadu. Podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o poplatku za komunální odpad si budou občané sami volit četnost svozů z nabídnutých možností a stejně tak velikost nádob. Zároveň budou všechny osoby přispívat na svoz tříděného odpadu. Systém v nové podobě by měl více motivovat k třídění domácího odpadu, neboť lidé při zodpovědnějším chování budou moci ušetřit a také lépe přizpůsobit režim svozu svým potřebám. 

 Vyhlášky zde.

ÚVODEM

Vážení spoluobčané

Otevřeli jste stránku spolku Zdravá Unhošť, na které bychom Vás chtěli pravidelně informovat o novinkách z oboru nakládání s odpady v našem městě.

Víte, že toto téma bylo v minulých letech v naší obci více než opomíjeno a v letošním roce bylo dokonce odsunuto z oblasti zájmu do oblasti nezájmu. Fungování sběrného dvora bylo podřízeno pouze nutnému naplnění litery zákona a to ještě značně zkresleně.

Nakládání s odpady se tedy zákonitě dostalo i do našeho volebního programu, protože dle našeho mínění je jedním z pilířů zdravého životního prostředí. Náš spolek, se této otázce bude věnovat pravděpodobně ve dvou úrovních. Tu první vidíme hlavně v osvětově-propagační činnosti, kde bychom prostřednictvím vlastní iniciativy, odborných přednášek a praktické pomoci šířili mezi zájemce myšlenky třídění odpadu, kompostování a nakládání s bioodpady na úrovni občanů vůbec. V té druhé bychom se chtěli prostřednictvím některých našich členů a hlavně našeho zástupce v radě města, aktivně podílet na odpadové politice Unhoště, jako obce.

Funkční řešení nakládání s odpady je věc složitá, není laciná a není ani mezi občany úplně populární. Naše vize je vytvořit funkční systém, který by se v maximální míře samofinancoval a fungoval na bázi dobrovolnosti. Tzn. že ti z občanů, kteří by se aktivně zapojili, by byli odměněni citelným snížením finančních nákladů rodiny za likvidaci odpadů, a ti, pro které je třídění odpadů nepříjemnou zátěží, by se, jako doposud, podíleli finančně.

Komplexní a funkční řešení nakládání s odpady, totiž nemusí znamenat pro obec žádnou nepříjemnou či vysokou finanční zátěž, ale naopak se dokonce může stát i zdrojem zajímavých příjmů, nehledě na „příjem“ nejcennější, kterým je zdravé životní prostředí.

V nebližší době bychom chtěli na této stránce začít zveřejňovat konkrétní informace, rady a postupy pro ty z Vás, kteří budou mít zájem začít tak říkajíc na vlastním prahu ( kuchyni, byt. domě či zahrádce) a o novinkách v  této problematice  na úrovni obce.

Věříme, že se nám mezi Vámi podaří najít spoustu zanícených spolupracovníků, a že společně přispějeme dobré věci a Zdravější Unhošti.

 

Ing. Miloš Kos, předseda spolku Zdravá Unhošť