DIVADLO

Z HISTORIE AMATÉRSKÉHO DIVADLA V UNHOŠTI 

Na webových stránkách Databáze českého amatérského divadla najdeme přehled hlavních událostí souvisejících s ochotnickým divadlem v Unhošti v průběhu stopedesáti let, od roku 1828, kdy je datována první zmínka, až do roku 1981, kdy se v Unhošti scházel kroužek Klubu mladých čtenářů pod vedením paní Jiřiny Zemanové.   

Za posledních 30 let v datábázi žádný záznam bohužel nepřibyl, možná je čas se o něco podobného pokusit a stojaté vody rozvířit: 

1828-1830 „byl chrám Thalie v Unhošti v místnostech na Obecnici zbudován společností sestávající z mladých lidí...“ 
1836-1838 ochotnické divadlo v české řeči obnoveno zásluhou Ant. Brože. 
1846-1851 zaznamenáno ochotnické divadlo.
1864 založen Spolek divadelních ochotníků. 
Do 1895 průběžně činný, po r. 1900 postupný útlum.
1867 založena Občanská beseda, která patrně neměla vlastní soubor, ale organizovala krom jiných akcí i divadelní představení. Stala se členem Sboru pro postavení Národního divadla a odevzdala příspěvek 274 zl. 
1897 činný Zábavní spolek Vlastimil.
Až 1922 ukončil činnost.
Koncem 19. stol. se hrálo „U černého koně“. 
Od 1907 Dramatický odbor Sokola.
Po 1907 do něj přešel zbytek členů Spolku divadel. ochotníků. 
Činnost do 1941, po válce 1945 obnovena.
1907 založen DO Svazu dělnických těl. jednot.
Od 1922 do 1930 jako Dramatická jednota Tyl. 
1923-1928 loutkové divadlo ve škole. 
1928-1941 loutkové divadlo Sokola. 
1945 obnoveno, do 50. let. 
1928 divadlo v přírodě
Nezjištěno, zda to byl jeden z existujících souborů v místě, či zda šlo o soubor sestavený ad hoc nebo hostující. První hra 29.8.1928 J. Rudolf: Dědečkovy housle. Autor přítomen, odcházel spokojen.
1933 Divadelní soubor Jednoty proletářské tělovýchovy (JPT). 
Od 1952 omlazený bývalý sokolský divadelní soubor hrál jako DrO Závodního klubu Státních statků (STS), DO ZK ROH STS, DO ZK ROH Čs. stát. statků (ČSSS).
Od 1957 do 1962 jako TJ Dynamo. 
1970-1971 obnoveno loutkové divadlo, předst. Rusalka, úč. Jos. Just. ONV Kladno mu zakázal pokračovat. 
V 80. letech kroužek Klubu mladých čtenářů (KMČ) vedla Jiř. Zemanová, věnovali se recitaci. (Později ved. dramat. souboru ODPM v Kladně, viz Kladno). 
1981 účast na Nár. přehlídce dětských recitátorů a recitač. kolektivů (NP DRRK).

 

Zdroj: https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=geo&id=788#a_soubor